Indikátor vybuzení

01.04.2012 20:08

Indikátor vybuzení je vhodným doplňkem jakýchkoliv audio přístrojů, například mixážního pultu. Podle požadovaných parametrů existuje několik úplně odlišných zapojení.

Dnes se často používají za tímto účelem integrované obvody řady LM3914, LM3915, ale i jiné. 

Například toto zapojení se dá použít také, výhodou těchto indikátorů je minimum externích součástek, nevýhodou je vyšší cena integrovaného obvodu.

    Další způsob zapojení využívá komparátorů. Na jeden vstup je přiveden audio signál a na druhý je vždy pomocí odporového děliče přivedeno mezní napětí.

Toto schéma je toho příkladem.

    Poslední z častěji používaných schémat využívá tranzistorů, které můžou být zapojeny mnoha způsoby.

Výhodou tohoto zapojení je nízká cena, poměrně velkou nevýhodou je velké množství součástek a s tím hned několik spojených problémů.

    Takže abych to shrnul, radši si připlaťte za zmíněné integráče, odrazí se to na kvalitě a jednoduchosti indikátoru.