Předzesilovač pro elektretový mikrofon

22.02.2012 21:00

Občas potřebujeme získat signál z mikrofonu, nejběžnější, které dnes běžně potkáme, jsou elektretové. Toto schéma nabízí jednoduchý předzesilovač s IO LM358 zapojený jako invertující napěťový zesilovač. Toto schéma je velmi jednoduché, drobným zlepšením by mohlo být například použití IO NE5534 namísto původního LM358. IO NE5534 se vyznačuje nízkým zkreslením a šumem. Jako elektretový mikrofon můžeme použít např. MCE100 ,ale měly by fungovat všechny, pro jistotu si zkontrolujte napájecí napětí. Napájcí napětí by se mělo pohybovat kolem 12 voltů, ale drobnými změnami zapojení lze obvod přizpůsobit i pro jiné. Zesílení je v tomto obvodu nastaveno na 100 (poměr R5/R4), ale je ho možné do určité meze zvětšit (až do cca 500, pak už je zkreslení nepřijatelné).

Důležité je také zkontrolovat polaritu mikrofonu, zem je spojena s obalem mikrofonu. Stěžejní je také kvalitní stínění, hlavně signálu z mikrofonu, kde je amplituda signálu vemi malá.

Zdroj: https://www.edaboard.com/thread312020.html