Záporné napětí

12.02.2012 20:50

Tento článek je o měniči na záporné napětí s oblíbeným integrovaným obvodem 555.

    Záporné napětí můžeme použít k mnoha věcem, ale nejčastěji ho potřebujeme u integrovaných zesilovačů, zvlášť u těch kvalitních.

Jak je vidět je to jednoduché schéma, které může být zabudováno do malé krabičky, případně přímo k zesilovači. Obvod funguje celkem jednoduše. Základem je oscilátor o frekvenci 1 - 4kHz na jehož výstupu je kapacitní měnič napětí. V kladné půlperiodě je nabíjen první kondenzátor (na pinu č. 3) na napětí jen o málo menší než je napájecí. V druhé půlperiodě, kdy je na pinu č. 3 nulové napětí je od tohoto nulového napětí odečteno napětí nabitého kondenzátoru z první půlperiody a tím vznikne napětí zápornější, než je napájecí zem. To projde diodou a nabije druhý kondenzátor.

Na výstupu, označeném -V, je tedy záporné napětí o něco málo menší, než je kladné napájecí napětí modulu.

    Diody jsou normalní křemíkové např. 1N4007.